icon icon icon
Hotline: 0944 142 492

T04

01

Ý NGHĨA THÔNG TIN TRONG MÃ SỐ THẺ BHYT

Từ năm 2017, BHXH Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ BHYT theo hướng đồng bộ với số sổ BHXH. Trong mã số thể hiện: Nhóm đối ...

T03

30

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID-19

CHUNG TAY VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH Mọi người cần thực hiện tốt chủ trương của nhà nước để phòng chống dịch COVID-19 nhé. —————————— 🏥...