icon icon icon
Hotline: 0944 142 492

Ý NGHĨA THÔNG TIN TRONG MÃ SỐ THẺ BHYT

Từ năm 2017, BHXH Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ BHYT theo hướng đồng bộ với số sổ BHXH. Trong mã số thể hiện: Nhóm đối tượng, địa chỉ và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của từng người tham gia.
Hiện tại, có rất nhiều người sử dụng thẻ BHYT nhưng không hiểu rõ thẻ của người thuộc đối tượng nào, hay quyền lợi của mình là bao nhiêu….
Sau đây là hình ảnh để mọi người thêm hiểu hơn

Tags : > BHYT Mã số thẻ BHYT Thẻ BHYT
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: