icon icon icon
Hotline: 0944 142 492

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2023

Mọi thông tin về nhân sự vui lòng liên hệ SĐT Phòng nhân sự: 0256.3817.927 hoặc mail: tcnhansu@hoabinhhospital.com.vn

Tags : > bác sĩ bệnh viện bình định hòa bình làm việc tại quy nhơn quy nhơn tuyển dụng điều dưỡng