icon icon icon
Hotline: 0944 142 492

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH CẦN TUYỂN BÁC SĨ

Mọi thông tin về nhân sự vui lòng liên hệ SĐT Phòng nhân sự: 0256.3817.927

hoặc mail: tcnhansu@hoabinhhospital.com.vn

Tags : > Bác sĩ bệnh viện hòa bình bệnh viện ở bình định BỆNH VIỆN Ở QUY NHƠN bệnh viện quy nhơn BÌNH ĐỊNH ngành y quy nhơn tìm việc tuyển dụng